ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒

Posted in ประชาสัมพันธ์ | 1 Comment

คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิงานของคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ เมื่อวันที่ิ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ๒๕๕๗

Posted in ภาพกิจกรรมโรงเรียน | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2557

Posted in ภาพกิจกรรมโรงเรียน | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน

Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ข่าวสารของโรงเรียนผ่าน FB

thairat32@gmail.com

Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment